Aeroplan nr 4 (43)/2003

Autor: Marian Krzyżan 

Rysunki: Jarosław Sobociński

 

Copyright (c) Jarosław Sobociński 2006